10. juni 2014

Oslofjorden 6.6

Fredagen ble det en liten Oslofjordtur sammen med Stein og Marius. Vi fisket rundt Drøbak og var på plass ganske tidlig for å duppmeite litt etter hornhjel før vi skulle sjekke om det var noe spennende å finne på kikkmeitefronten. Hornhjelen sviktet oss fullstending, og det ble kun et par småsei på duppmeite. Vi vekslet derfor til gyltefiske, uten at det gav noe annet enn 2 gylter på 500g+ og et par bergnebb.

På kikkmeitefronten var det også lite å melde - det ble noen skrubber, svartkutlinger og en ålekvabbe, men ikke noe superspennende å se noe sted.

Ingen kommentarer: