20. juli 2006

Feriefiske I - 7.7-17.7 - Bømlo

Første del av ferien var på Bømlo - sammen med foreldrene mine, bruttern og kona, samt familien til kona (inkl. svigermor) som bor der borte. Lars m. familie holdt til i nabororbua til den foreldrene mine leide, så det ble litt fiske sammen med han også...

Mitt fiske kan vel summeres slik:
- Anslagsvis 150-160 fisk på land
- 3 nye arter: Horngjel, pigghå & svarthå
- En del nye perser: En nydelig torsk på 10,74 tatt fra land på ganske lett utstyr, hågjel på 900g og en småkveite på 5-600g, noe som faktisk er dobling av tidligere pers...

Fisken jeg fikk er resultat av nokså variert kystfiske: 3 turer til den berømte dypvannskaien på Stord gav stort sett hågjel, svarthå, lusuer, brungylt, lyr, makrell, horngjel, hyse og lange. Ellers var det primært "stamplassen" min som leverte: Hyse, hvitting, sandflyndre, knurr, blåstål/rødnebb, berggylt, torsk (inkl. den nye persen), makrell, sandflyndre, kveite, sei, sypike, pigghå og lange fikk jeg der - Lars fikk også en gapeflyndre der (heldiggrisen )...

Hadde også ute garn og teiner - fikk bl.a. en paddetorsk, en hårvar og en babysteinbit - Lars slo til med en hornkvabbe i krabbeteine.

Bildedokumentasjon er det imidlertid dårlig med dette året - fikk liksom aldri tid til det...