7. juli 2010

Karussfiske 4.7 & 6.7

To korte kveldsturer til karussvannet - første tur sammen med Stein. Vi spottet mye karuss, men det tok litt tid før vi klarte å overliste dem. Det ble etter hvert 6 karuss på land, og alle veide vel rundt 500g...

To dager etterpå ble det en ultrakort tur alene - tregere denne gangen, så bare 3 karuss, og 2 av dem fikk en liten tur på land...

4. juli 2010

Småsuter igjen - med bifangst 2.7

Ny tur til suterdammen, i håp om å lure opp noen litt større suter... Ble faktisk litt overrasket når første fisk opp var en karpe på 100g.

Suteren dukket etter hvert opp den også, og fasit etter et par timer ble 18 suter, 2 karuss og 2 karper... Karpene var for øvrig ca. 100g og 300g, mens største suter var bortimot kiloen.

Glomma 28.6 & 3.7

To turer på stamjakt - Stein fikk en stam og en buk første turen, jeg blanka. På den andre turen var jeg alene, og fikk kun en stam på rundt 200g. Forholdene er fine, men stammen er der rett og slett ikke...