28. april 2019

Oppstart av meitesesongen 17.4 (+ 24.3/7.4)

Prøveturer 24.3 & 7.4

Hadde to korte prøveturer i Glomma med Synne. Fiska bare en kort stund hver tur. Lavt og veldig kaldt vann og ikke noe antydning til action.

Onsdag 17.4
Tok første ordentlige meitetur for sesongen i Glomma. Fine forhold, men fortsatt veldig lavt vann. Fikk trua kjapt, men til å begynne med var det kun sporadisk smånapping (typ gullbust, småharr). Ved solnedgang fikk jeg 2 stam på rappen - en halvkilos og en kilos - pluss at jeg var borti bedre fisk. Så kom vederbuken, og et stykke utover i skumringa var det mye vederbuknapping, men sporadisk noe stam innimellom. Fikk dessverre ikke opp noen flere stam, og hadde bare halvgod uttelling på buken, men fikk etter hvert opp 4 buk også - noen av dem ganske OK.

Ingen kommentarer: