31. desember 2008

Oppsummering av 2008

Lar tallene tale for seg selv i år tror jeg...

Antall fisketurer: 89 Tja - på en måte imponerende tall, men laveren enn det har vært de siste årene...

Totalt antall fisk (ca.): 662Ikke veldig imponerende tatt i betraktning antall fisketurer, men det er som før - noen turer trekker veldig opp, maaange turer trekker ned...

Fiskearter - ferskvann: 18(abbor, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, harr, hork, karuss, lake, laue, mort, sik, stam, sørv, vederbuk, ørret, ål)

Fiskearter - saltvann: 23
(berggylt, bergnebb, blåstål/rødnebb, brosme, gapeflyndre, grønngylt, hvitting, hyse, hågjel, knurr, kveite, lange, lusuer, lyr, makrell, pigghå, sandflyndre, sei, svarthå, svartkutling, sypike, taggmakrell, torsk)

Litt mindre variasjon i saltvann enn en kunne håpet, men får ta det igjen til neste år;)

Beste fisker:
Gjedde - 13120g/126cm
Harr - 1110g/48cm
Sørv - 1040g/40cm
Vederbuk - 2020g/53cm

Nye perser:
Gjedde - 13120g/126cm
Harr - 1110g/48cm
Sik - 780g
Sørv - 1040g/40cm
Vederbuk - 2020g/53cm
Kveite - 2100g
Taggmakrell - 1163g/50cm
Ål - ca. 1000g

Nye arter:
Gapeflyndre - 300g
Karuss - 560g

Fortsatt mange "enkle" arter som mangler på lista gitt, satser på en drastisk forbedring i 2009!

Ingen kommentarer: