31. desember 2005

Oppsummering av fiskeåret 2005

Da er 2005 over - og det er på tide å oppsummere fiskeåret som har vært og se fremover mot det kommende fiskeåret - som forhåpentligvis blir svært bra og gir enda mer fisk (og ikke minst fisking!)
Statistikk for fiskesesongen 2005:
Totalt antall fisk (ca.):
 • 650 stykker
Av dette er vel hoveddelen småørret, laue, hvitting, lyr, småørret, lake og vederbuk...
Fiskearter - ferskvann:
 • 18/(19): abbor, brasme, flire, gjedde, gjørs, gullbust, gullvederbuk, harr, hork, karpe, lake, laks, laue, mort, sik, stam, sørv, vederbuk, ørret
Gullvederbuk er strengt tatt ikke en egen art - men var likevel en såpass morsom ting å få at det er verdt å nevne synes jeg - metoden var foir øvrig frilinemeite med mais.
Fiskearter - saltvann:
 • 14: berggylte, bergnebb, grønngylt, hvitting, knurr, lange, lomre, lyr, makrell, rødnebb/blåstål, sandflyndre, sei, sypike, torsk
Fikk endelig has på flatfisksyndromet mitt, men målsetninger om havål, skate++ ble det ingenting av i år heller.
Beste fisker:
 • Berggylte (1750g)
 • Gjedde (8450g/104cm)
 • Gjørs (3970g)
 • Karpe (2375g)
 • Lake (3710g/74cm)
 • Laks (5650g)
 • Lomre (630g)
 • Sandflyndre (840g)
 • Stam (1750g)
 • Torsk (8880g)
 • Vederbuk (1860g/50cm)
Tja, ikke så mye å si her: Har blitt noen OK fisker, men ikke noe fantastisk... Karpe var en overraskelse forsåvidt, den sto ikke egentlig på planen for året - og laka er vel kanskje den peneste fisken rent størrelsemessig.
Nye perser:
 • Gjørs (3970g)
 • Harr (290g)
 • Karpe (2375g)
 • Lake (3710g/74cm)
 • Laks (5650g)
 • Stam (1750g)
 • Torsk (8880g)
 • Vederbuk (1860g/50cm)
 • Sik (250g)
Målet om vederbuk og stam over 2 kg ble det ikke noe av, men jeg perset i det minste... Gjørsen på over 4kg uteble også, selv om jeg var fryktelig nær...
Nye arter:
 • Gullvederbuk (550g)
 • Karpe (2375g)
 • Lomre (630g)
 • Sandflyndre (840g)
 • Sik (250g)
Det ble strengt tatt bare 4 nye arter, siden gullvederbuk ikke er en egen art - ikke helt det jeg hadde håpet på, men da har jeg desto mer å gå på i 2006 - over 60 arter burde vel egentlig være et kurrant mål, mange "greie" arter jeg ikke har (ingen haier eller skater, ikke dvergmalle, ikke suter og karuss, ikke skrubbe, gapeflyndre og generelt få flyndrearter, ikke fløyfisk, fjesing, havabbor+++)
Hadde ambisiøse mål for 2005 og har vel ikke innfridd stort - 2005 går vel inn i loggen som en nokså middelmådig sesong, til tross for at jeg FISKET nokså mye. Lykkes ikke med gjedde eller abbor, og både gjørssesongen og stamsesongen skuffet. Det ble også utrolig lite ørretfiske. Ikke hevdet jeg meg stort i noen konkurranser heller - hadde bra flyt frem til sommeren, men etter ferien ble uttellingen svært dårlig. Noe av det jeg nok vil huske en stund er intens fiske etter brasme både vår og seinsommer/høst - uten en eneste brasme på land - surt!

Ingen kommentarer: