11. januar 2005

Fisketips: Fiskearter & metoder i ferskvann

Har laget en oversikt over fiskearter og metoder i ferskvann basert på egen erfaring, diverse kilder/bøker og tar utgangspunkt i noe jeg fant på nettet for noen år siden, men ikke greier å finne igjen...

ArtMeiteSluk, spinner, jigg, flue Kommentar
AbborDuppmeite med agnfisk (hel laue, fiskebiter), reke, mark.Jigg, små woblere, spinnere.

Flue: Fiskeimitasjoner.
Fisk nær gjemmesteder (trestokker, sivkanter...).
AspDuppmeite eller frilinefiske med agnfisk (hel laue, fiskebiter).Små woblere, spinnere, overflateagn.

Flue: Fiskeimitasjoner.
Jager gjerne i overflaten.
BrasmeBunnmeite eller duppmeite med agn på bunnen. Mais, mark, reke, boilies...Små jigger i skarpe farger kan fungere svært bra!Bunnspiser, foring er en fordel. Mest aktive kveld og morgen.
FlireBunnmeite eller duppmeite med agn på bunnen. Mais, mark, reke...-Bunnspiser, foring er en fordel.
GjeddeDuppmeite, bunnmeite eller aktivt fiske med agnfisk (laue, mort, sild, makrell, etc.)Sluk, wobler og spinner fungerer godt.

Flue: Fiskeimitasjoner.
Fortom av wire/tykk mono er nødvendig.
GjørsBunnmeite eller frilinemeite med agnfisk (hel laue). Følsomme takkel, fortrinnsvis glidende Dorging eller kasting med wobler. Jigg fisket nær bunnen.Kvelds- og nattaktiv - best fiske i skumringa.
HarrMark eller maggot (evt. mais) fisket med dupp, friline eller bunnmeite. Tar også reke.Små spinnere/sluk.

Klassisk fluefisk.
Fisk i dyphøler og strømkanter, gjerne der det er litt svakere strøm.
KarpeStatisk bunnmeite eller dupp/friline. Mais, brød, boilies...Mulig med nymfer og store tørrfluer.Vanskelig sportsfisk – begrenset
utbredelse.
KarussDuppmeite eller bunnmeite. Mais, mark...Mulig med nymfer og store tørrfluer.Utfordrende meitefisk - foring er en fordel.
LaksAktivt fiske med mark eller reke.Wobler, sluk, spinner.

Klassisk fluefisk.
-
LakeIsfiske med agnet sluk eller statisk bunnmeite (paternoster eller glidende) med agnfisk-Typisk vinterfisk - meite fra land på seinhøsten eller isfisk.
MortBunnmeite og duppmeite. Mark, brød, ost, mais...Stor mort kan ta små spinnere/wobler. Foring er en fordel.
Røye/ SjørøyeMark, maggot...Små spinnere/sluk.

Klassisk fluefisk.
Klassisk isfiskefisk, men kan også fiskes på sommerstid.
SikBunnmeite og duppmeite. Mark, mais, maggot...Klassisk fluefisk - nattfiske med små fluer-
StamBunnmeite, duppmeite eller frilinefiske med overflateagn. Reke, mark, brød, ost, mais...Jigg, spinnere og små woblere.

Flue fungerer bra.
Kan lett lokkes til å ta agn fra overflaten.
SuterDuppmeite eller bunnmeite - reke, mark, mais, boilies...-Bunnspisende
SørvBunnmeite og duppmeite. Reke, mais, brød, ...Mulig med små tørrfluer og nymfer.Går ofte i overflaten - foring er en fordel.
VederbukBunnmeite og duppmeite. Reke, mark, brød, ost, mais...Jigg, små woblere og spinnere.Kan lett lokkes til å ta agn fra overflaten.
Ørret/ SjøørretBunnmeite eller duppmeite med mark eller maggot.

Sildebiter/reke i sjøen.
Spinnere, små sluker, og woblere, flue og dupp.

Klassisk fluefisk
Stor ørret er vanligvis rovfisk.
ÅlBunnmeite eller duppmeite med reke, agnfisk, mark.-Primært nattaktiv.

1 kommentar:

Anonym sa...

Les hele bloggen, ganske bra