7. mai 2017

Vårvadesesongen - 31.3, 1.4, 2.4, 7.4, 11.4, 16.4, 22.4, 27.4, 29.4

Har jammen blitt ganske mange mange vårvadeturer denne sesongen også, selv om forholdene har vært såder, og resultatene likeså. Nå begynner det å bli for lyst på natta, og vannet har vært ganske farget de siste turene. Det som var ganske spesielt i år var at vannet aldri ble skikkelig varmt, og tungene var dermed aldri helt i farta virket det som. Tidligsesongen varte dermed helt frem til nå, og den er jo preget av SØ, skrubber og gapeflyndrer - samt generelt lite liv i vannet. Har sett veldig lite varer, og tungene har vært veldig av og på. Vi har testa mange ulike strekninger med veldig vekslende hell. Har likevel fått en del tunger til sammen - de fleste har blitt satt ut, men noen få har blitt med hjem til mat. Har mistet oversikten litt, men tror jeg har fått til sammen 16 eller 17 tunger, de fleste +/- kiloen. To stykker merker seg ut størrelsesmessig: En jeg fikk på den ene turen med Stein bikka 1300 med 10 gram, mens en jeg fikk på tur med Andreas var rett under med 1280g. Da jeg og Stein var ute var vi begge borti enda større fisk, tipper over halvannen. Turene har glidd litt i hverandre, men forsøker likevel å ta det kronologisk:

31.3 - jeg og Marius
Vi gikk flere korte strekninger. Lite fisk å se, jeg fikk noen rødspetter, Marius en tunge på knappe kiloen.

1.4 - jeg, Andreas og Endre
Vi gjorde et forsøk på en vadetur, men forholdene var vanskelige, vannet kaldt - og fisken uteble - så vi gav oss ganske tidlig.

2.4 - jeg og Andreas
Fortsatt lite fisk, jeg fikk en tunge på knappe kiloen.

7.4 - jeg og Andreas
Litt mer fisk, jeg fikk to tunge på rundt kiloen, Andreas en på samme size.

11.4 - jeg og Stein
Dette var nok årets beste tungetur. Vi gikk et ganske langt strekk uten å finne stort, men jeg fiska på en kilosslettvar som ikke var i humør. På slutten fant vi ganske mange store tunger på et lite område. Jeg fikk 2, hvorav den ene 1310g. Både jeg og Stein var borti fisk på rundt halvannen.

16.4 - jeg og Andreas
Jeg og Andreas gikk en ganske lang strekning.Så et titalls tunger til sammen og fikk et par-tre av dem, største 1280g. Andreas fikk en ganske stor rødspette (for Oslofjorden å være), som klokka inn på 1200g

22.4 - jeg og Marius
Vi gikk noen strekninger, men vannet var høyt og vi så  lite av interesse. De få tungene vi fant ville ikke leke.

27.4 - jeg og Andreas
Vi prøvde noen lite besøkte strekninger. Skjønte egentlig ingenting av hvorfor fisken var helt borte, og når det da i tillegg var mye bølger og dritt gav vi oss tidlig...

29.4 - jeg, Marius og Ole-Håkon
Vi gikk et par strekninger på bra føre. Litt dårlig sikt riktignok. Fant ikke veldig mye fisk, og de vi fant var i tillegg litt sære. Fikk vel noen mindre tunger vi slapp ut, samt noen OK - mens de store ikke ville leke. Dette ble vel fort siste tungetur denne våren, nå får vi vente på høstmørket...

Ingen kommentarer: