5. august 2020

Feriefiske sommeren 2020

Ikke noe veldig spennende å melde fra feriefisket i år - det ble bare det vanlige "tullefisket", primært fra brygger rundtomkring. Båten på Sunnmøre var ute av drift, så det ble ikke noe båtfiske. Ingenting spesielt å melde om egentlig - bare de vanlige tulleartene - grønngylt, bergnebb, blåstål/rødnebb, berggylte, torsk, lyr, sei, sypike.

Ingen kommentarer: