Artsgalleri

Har ikke alltid vært så flink til å ta bilder av fiskefangster, og artslista mi har derfor en del "hull" rent bildemessig. Kommer derfor til å bygge opp et lite artgalleri i parallell med selve artslista. Prinsippet her er å prøve å finne (gode) bilder av flest mulig arter. Der det er mulig dokumenteres selvsagt hver art med gjeldende pers, der det ikke finnes benytter jeg her et annet fangstbilde. Håper etterhvert å kunne ha et komplett artsgalleri på denne siden.

Ferskvannsarter:

Abbor
Abborpers fra Hersjøen - 1255g/47cm
Asp
-
Bekkerøye
Bekkerøye fra Oslomarka

Brasme
Brasme fra Mjøsa - 2780g
Dvergmalle
Dvergmalle fra Drengsrud
Flire
Flirepers fra Skinnerflo - 410g

Gjedde
Gjeddepers fra Øyeren 13120g/126cm
Gjørs
Gjørspers fra Leira - 3970g
Gullbust
-
Gullfisk
Gullfiskpers fra Østfold - 161g
Harr
Harrpers fra Vorma - 1110g/48cm
Hork
-
Hvitfinnet steinulke
-
Karpe
Karpepers fra Oslomarka - 2375g
Karuss
Karusspers fra Romerike - 560g
Krøkle
-
Lake
Pen lake fra Glomma - 2300g
Lakepers fra Glomma - 3790g/78cm
Laks
Laksepers fra Strandaelva - 5650g
Laue
-
Mort
Mort fra Hersjøen - 350g
Regnbueørret
-
Røye
-
Sik
-
Solabbor, rødgjellet
Solabborpers fra Drengsrud - 22g
Stam
Stampers fra Glomma - 2430g/55cm
Nærbilde av stampersen
Steinsmett
-
Stingsild, trepigget
-
Stingsild, nipigget
Pers på nipigget stingsild fra Frogn - hele 1,3g (!)
Suter
Suterpers fra Østeråa (Telemark) - 2800g/51cm
Sørv
Sørvpers fra Skinnerflo - 1300g/42cm
Vederbuk
Vederbukpers fra Glomma - 2600g/57cm
Nærbilde av vederbukpersen

Ørekyte
Ørekyte fra Degernesfjella
Ørret
Ørretpers fra Vorma - 4425g/70cm
Sjøørret
-
Ål
-

Saltvannsarter:

Berggylte
Berggylte fra Storfjorden - 2060g
Berggylte fra Storfjorden - 1900g
Bergkutling
-
Bergnebb
-
Blåkjeft
-
Blåstål/rødnebb
Blåstål fra Storfjorden - en av havets vakreste fisker
Blåstål doublet - fargebonanza
Breiflabb
Breiflabbpers fra Innfjorden - 8500g (min eldste fangst på artslista)
Brosme
Brosme fra Storfjorden - 3600g
Brungylt
-
Dvergulke
-
Fløyfisk
Fløyfiskpers fra Langangen - 69g
Fjesing
Fjesing og piggvar fra Sandve - begge ca. 450g
Gapeflyndre
-
Glassvar
-
Gressgylt
Gressgyltpers fra Storfjorden - 66g
Grønngylt
-
Havål
Havålpers fra Storfjorden - 15400g/170cm
Horngjel
-
Hvitting
-
Hyse
-
Hågjel
Hågjel fra Stord
Hågjel fra Storfjorden
Knurr
Knurr fra Romsdalsfjorden - 425g
Kveite
-
Lange
-
Leirkutling
-
Lomre
Lomrepers fra Bømlo - 630g
Lusuer
-
Lyr
Lyrpers fra Storfjorden - 6250g
Lysing
Lysingpers fra Storfjorden - 5960g
Makrell
-
Paddetorsk
-
Pigghå
-
Piggskate
Piggskatepers fra Frøya - 3700g
Piggvar
Piggvarpers fra Sandve - 500g
Rognkjeks
-
Rødknurr
-
Rødspette
Rødspettepers fra Bømlo - 1300g
Sandflyndre
Sandflyndrepers fra Bømlo - 840g
Sandkutling
-
Sei
Seipers fra Storfjord - 6430g
Sild
-
Skjeggtorsk
-
Skrubbe
Skrubbe fra Nevlunghavn - 420g
Småflekket rødhai
Min første rødhai fra Oslofjorden - 680g
Rødhaipers fra Oslofjordan - 1040g/64cm
Steinbit
-
Strømsild
-
Svarthå
-
Svartkutling
-
Sypike
-
Tangkutling
-
Tangkvabbe
-
Tangsprell
-
Tangstikling
-
Taggmakrell
Taggmakrellpers fra Storfjorden - 1163g
Taggmakrell fra Storfjorden - 970g (nederst), 910g (øverst)
Torsk
Torsk fra Bømlo - 10740g
Uer
-
Ulke
-
Øyepål
Øyepål fra Sandebukta - 70g
Ålekvabbe
-

Utenlandske arter:
Canary damsel (Gran Canaria)
Canary damsel - bryggemeite på Gran Canaria
Ornate wrasse (Gran Canaria)
Ornate wrasse - bryggemeite på Gran Canaria
Snapper (New Zealand)
Red snapper fra Russel, NZ
Longfinned eel (New Zealand)
Longfinned eel - New Zealand
Estuary cod (Port Douglas, Australia)
Estuary cod - Port Douglas, Australia
Estuary cod - Port Douglas, Australia
? (Port Douglas, Australia)
? - Port Daouglas, Australia
Stingray (Port Douglas, Australia)
Stingray - Port Douglas, Australia
Javelin fish, large spotted (Port Douglas, Australia)
Javelin fish (large spotted) - Port Douglas, Australia

Ingen kommentarer: